Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs.

2018. gada pavasarī Orsē muzejs iekrāsojas Baltijas valstu krāsās, lai atzīmētu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas simtgadi un Francijas un starptautisko publiku iepazīstinātu ar Baltijas valstu simbolismu laika posmā no 1890. gada līdz 1920. – 1930. gadiem. Lielākā daļa no izstādē apskatāmajiem darbiem tiks nodoti publikas novērtējumam pirmo reizi ārpus savas valsts robežām.

Baltijas valstīm Eiropas simbolisms un apziņas emancipācija, kas nāk līdzi ar to, ir neatņemama sastāvdaļa to neatkarībā. Izstāde iezīmē sarežģītās ietekmju un pretošanās spēles, caur kurām Baltijas mākslinieki kaldinājuši savai intelektuālajai pasaulei atbilstošu radošās izpausmes valodu, izmantojot tradicionālās kultūras, folkloras un vietējās mutvārdu daiļrades elementus, kā arī to vietējās ainavas īpatnības, radot patiesi oriģinālu mākslu.