IZMANTOJIET IESPĒJU IESAISTĪTIES EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ FRANCIJĀ SENKANTĒNĀ (PIKARDIJĀ)!

Aicinājums pieteikties : brīvprātīgajam darbam Francijā

 

Programma : « A step toward diversity » (“Solis pretim dažādībai”)

Mērķi : izglītojošo un kultūras aktivitāšu vadīšana, starpkultūru komunikācijas veicināšana, latviešu valodas apguve

Norises vietas : sociālie centri un skolas

Misijas ilgums : no 2018. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam (6 mēneši)

 

Informācija par programmu, mērķiem un pieteikšanās nosacījumiem : šeit

 

Kontaktpersona Latvijā : Dace Deksne, EA « World-Our home » Rēzekne, 26658731, deksne.dace@gmail.com