#Ar bēgļiem

Atbalstiet UNHCR iniciatīvu un parakstiet petīciju, kas tiks iesniegta Apvienoto Nāciju galvenajā birojā pirms ANO Ģenerālās Asamblejas šā gada 19. septembrī.

L’UNHCR, Apvienoto Nāciju Organizācija bēgļu jautājumos, uzskata, ka katram bēglim vajadzētu būt iespējai dzīvot drošāku dzīvi.

Pievienojiet savu vārdu petīcijai #With the refugees / Ar bēgļiem ar mērķi varas institūcijām nosūtīt skaidru ziņojumu, lai tās savās aktivitātēs iekļauj solidaritātes un kopīgās atbildības jautājumu.

 

Parakstiet petīciju