Bernāra Sordē „Transcendance”

Pēc iepriekšējās B. Sordē darbu personālizstādes 2013. gadā Talsu novada muzejā, Madonā izstādītās 14 gleznas vedina uz domām par līdzību ar četrpadsmit Krusta ceļa pieturvietām. Tajās attēlota cilvēka „iekšējā revolūcija”, kas ved uz dziļām pārmaiņām. Ja pirmajos 7 triptihos, kas bija apskatāmi Talsu novada muzejā, atklājās cilvēka vājības un trūkumi (bailes no svešinieka, atsvešināšanās no dabas…), tad turpmākajos darbos mākslinieks vēlējies vēstīt par cilvēka iespējām un spējām – mainīt pasauli, būt citādiem, atdzimt jaunā veidolā, noteikt pašiem savu dzīves ceļu.

Izstāde iecerēta kā saruna un domu apmaiņa ar Madonas un tās apkārtnes radošajām personībām. Apmeklētājus uz dialogu un pārdomām rosinās gleznas un zīmējumi, mūzika, dzeja un filma.