„Aizjūras bioloģiskā daudzveidība”

Pasaules bioloģiskā daudzveidība ir ļoti bagāta. Tomēr Francijas Aizjūras teritoriju vides un platuma grādu dažādība ir plašākai auditorijai mazāk zināma. Bioloģiskās daudzveidības loma mūsu dzīvē ir nozīmīga, jo tā mums sniedz ekoloģiskos resursus, inovatīvus risinājumus ķīmijā un ārstniecībā utml.

Izprast dabas daudzveidības struktūru un attīstību, kā arī apzināties tās lomu pasaules ekosistēmas funkcionēšanā – ir nozīmīgs izaicinājums cilvēcei.

Izstāde „Aizjūras bioloģiskā daudzveidība” ļaus skatītājiem iepazīt dažādus pasaules reģionus, kas ir ievērojami ar savu bioloģisko daudzveidību.