Kino klubs: „Corporate”, rež. Nikolā Silols

Janvārī un februārī kino klubs jūs iepazīstinās ar četrām varonēm, kuras cīnās ar darba pasaules sūro realitāti, risina personīgās, ar ģimeni saistītas, profesionālas vai morālas dabas dilemas.

Emilī Tesona-Hansena ir jauna un daudzsološa personāldaļas vadītāja. Viņas uzņēmums piedzīvo dramatiskus notikumus, pēc kuriem tiek ierosināta izmeklēšana. Emilī ir pirmā, kurai par to jāatbild. Viņai jāstājas pretī ne tikai darba inspektorei, bet arī pašas priekšniecībai, kas draud nostāties pret viņu. Emilī ir stingri izlēmusi glābt savu ādu, bet cik ilgi viņa paliks Corporate?