Konference: “Zināšanu ģeogrāfija un migrācija”

2019. gada 26. un 27. aprīlī, Aspazijas bulvārī 28  notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtstarpdisciplināra un starptautiska konference ZINĀŠANU ĢEOGRĀFIJA UN MIGRĀCIJA  / GEOGRAPHIE ET MIGRATION DU SAVOIR / GEOGRAPHIE UND MIGRATION DES WISSENS ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Francijas Institūta Latvijā un Gētes institūta Latvijā atbalstu. Konference referenti pievērsīsies zināšanu migrācijas izpētei Latvijas vēsturiski ģeogrāfiskajā telpā, īpaši aktualizējot latviešu, baltvācu un franču zināšanu un ideju telpu mijiedarbi, un mūsdienu Latvijā, skatot to Eiropas procesu kontekstā.