Lekcija: “Franču galda kultūra”

Franču galda kultūra ir plaši pazīstama visā pasaulē. Tā ietver ne tikai mākslu izvēlēties un pasniegt vīnu un ēdienu, bet arī uzņemt viesus. Dekoratīvās mākslas, kas, gadsimtiem ritot, ir attīstījušās un kļuvušas par Francijas izcilības nozarēm, kurās vēl joprojām mūsdienās noris aktīva darbība (zelta un sudrablietu, porcelāna un kristāla izstrādājumu ražošana), ir galda kultūras sastāvdaļa. Žils Bonviāls aicina uz interaktīvu lekciju, lai jūs iepazīstinātu ar šo seno vēsturi un ar to saistītajām prasmēm, piedāvājot arī aplūkot un pieskarties priekšmetiem, kas tieši saistīti ar franču galda kultūru.