Konference: “Vadītāju nākotnes izaicinājumi”

Valsts Administrācijas skola un Valsts kanceleja piektdien, 2018. gada 15. jūnijā, rīko konferenci valsts pārvaldes vadītajiem. Latvijas un starptautiskie eksperti foruma laikā aplūkos vadītāju nākotnes izaicinājumiem veltītas tēmas, to vidū: valsts pārvalde pārmaiņu laikā, kā publiskā sektora vadītajiem reaģēt uz ekonomiskajiem un politiskajiem izaicinājumiem, tehnoloģiju un digitalizācijas risinājumi sabiedrības iesaistē un starpnozaru sadarbība efektīvākai un kvalitatīvākai valsts pārvaldei.

Viens no konferences ārvalstu ekspertiem būs Stefans Sorels, bijušais Eiropas Savienības padomes Budžeta komisijas priekšsēdētājs, šobrīd Eiropas Investīciju bankas pastāvīgās pārstāvniecības vecākais padomnieks.