Alēna Lamasūra lekcija: “Vai Eiropas vērtības ir universālas?”

Alēns Lamasūrs, Politikas zinātņu augstskolas Sciences Po un Francijas Administrācijas skolas absolvents, uzsāka savu karjeru kā padomnieks Revīzijas palātā. Viņš bijis Francijas Eiropas lietu ministrs (1993-1995), Finanšu ministrs un Francijas valdības runas vīrs (1995-1997). Kā Nacionālās asamblejas loceklis (1986 -1995), viņš 1989. gadā pirmo reizi tika ievēlēts Eiropas Parlamentā. Vēlāk jau 1999. gadā A. Lamasūrs nolēmj pilnībā veltīt savu laiku darbam Eiropas Parlamentā. Atkārtoti ievēlēts, viņš līdz pat šodienai ir EP deputāts. Alēns Lamasūrs ir EPP Francijas delegācijas viceprezidents.

Šī lekcija ļaus paraudzīties uz Eiropu no dažādiem skatupunktiem. Diskusijā par šo jautājumu iesaistīsies arī Latvijas Universitātes profesore un bijusī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.

“Vai Eiropas vērtības ir universālas?”
Vai visiem eiropiešiem ir nozīmīgas vienas un tās pašas vērtības, un vai tās ir tikai Eiropas vērtības? Vai tas, ka tās ir pārņēmušas arī starptautiskās organizācijas, piemēram ANO, PTO un citas, nozīmē, ka šīs vērtības ir universālas? Vai vērtības, kuras tiek apšaubītas citos kontinentos, var būt par XXI gadsimta stūrakmeni, un, ja tas ir iespējams, tad ar kādiem nosacījumiem?