Konference “Simonai de Bovuārai – 110. Daudznozīmības, atšķirības, krustpunkti”

LU Vēstures un filozofijas fakultāte un Filozofijas un socioloģijas institūts rīko starptautisku zinātnisku konferenci, atzīmējot Simonas de Bovuāras 110. jubileju. Konferencē (no 22. līdz 24.11.) dažādu nozaru pārstāvji pievērsīsies šīs, vienas no nozīmīgākās 20. gadsimta filozofes, atstātajam mantojumam, īpaši uzsverot viņu kā mūsdienu feminisma dibinātāju.

Kolokviju ievadot, Francijas institūts Latvijā rīko literatūrai veltītu tikšanos ar Klodīni Monteiju, franču diplomāti, rakstnieci un starptautiski pazīstamu Simonas de Bovuāras daiļrades speciālisti. Tikšanās norisināsies 22. novembrī plkst. 18.30 Café Film Noir.

Rakstniece draudzējās ar Žanu-Polu Sartru, ko iepazina 1968. gada maija studentu kustībā, un jo īpaši ar Simonu de Bovuāru, kopā iesaistoties sieviešu atbrīvošanas kustībā.

2011. gadā Klodīne Monteija publicē eseju “Simona de Bovuāra un sievietes šodien”, kurā sievietes dalās viedokļos par savu stāvokli un feminisma nākotni. Viņas piemin arī to, cik ļoti viņas iedvesmoja un deva viņām spēku Bovuāras darbs “Otrais dzimums” sešdesmit gadus pēc tā publicēšanas.