Konference: “Datu virzīta nācija”

2020. gada 30. janvārī notiks ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas konference. Konferences galvenā tēma ir datu virzīta nācija. Konferencē eksperti dalīsies pieredzē par atvērto datu un tehnoloģiju potenciālu un sasniegumiem ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, jaunu biznesa modeļa radīšanā, publiskās pārvaldes procesu caurskatāmības nodrošināšanā, sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidē lēmumu pieņemšanā.

Francijas institūts pirmo reizi piedalās šajā konferencē, uzaicinot Francijas aizsardzības ministrijas digitālo pakalpojumu inkubatora vadītāju un asociācijas Data for Good vienu no dibinātājiem Frederiku Bardolu, kurš uzstāsies ar lekciju par tēmu “Atvērtie dati un publiski pieejams kods: Francijas publiskās pārvaldes pieredze”.