Katedrāle Katedrālei

Koncerts, kuru iecerējis kamerkoris VERSIJA, ir Latvijas un latviešu  cieņas apliecinājums Parīzes Dievmātes katedrālei, mūsu kopīgā pasaules kultūras mantojuma simbolam. Šis pasākums norisināsies ar garīdzniecības un civilās sabiedrības pārstāvju klātbūtni.
Programmā: lūgšanas un Parīzes Dievmātes katedrāles repertuārs franču un latviešu valodās, franču un latviešu konmponistu (P. Dambis, P. Vasks, I. Ramiņš, R. Dubra) skaņdarbi.