“Iekļauties kustībā”

Silvērs Žarosons ir franču mākslinieks ar īpašu pieredzi. Bijušais Parīzes Operas dejotājs, bioloģijas maģistra grāda ieguvējs, tagad viņš sevi velta glezniecībai, kura tiek pasniegta kā horeogrāfisks akts un ar kuras palīdzību viņš cenšas atklāt materiālu uzvedību. Tie viņa acīs līdzinās dabīgiem audiem.
Izstādot pirmo reizi Latvijā savus darbus, mākslinieks savu radošo pieeju pretnostatīs jauno latviešu mākslinieku Anša Rozentāla, Jāņa Novika un Reiņa Bērziņa vīzijai par izstādes pamattēmu: kustība. Izstāde pētīs kustības jēdziena dažādos aspektus, sniedzot skatītājiem iespēju pilnībā iegremdēties darbos.

www.silvere-jarrosson.com