Ievas Epneres „Esparū pils”

Intīmo portretu māksliniece Ieva Epnere izvēlējusies eksponēt fotogrāfijas, kurās izcelts lūzums starp Esparū kompleksu un Kanē pilsētu, kas kalpo kā darbu ietvars. Fotogrāfijās ir kontrasti un pretstatījums, kā arī Kanē pilsētas un Esparū (pils, parka, vīnogulāju un dīķa) apvienojums. Antīks interjers nostādīts pretstatā pilsētas trauksmainībai. Modernisms un romantisms sajaucas robežu saspēlē starp divām pasaulēm un laika izpratni.

Latviešu fotogrāfe, kas īpašu uzmanību velta mūsdienu portretam un pilsētainavām, pievērsusi poētisku, teju intīmu skatu īpašajai, jūras ieskautajai ainavai Pireneju austrumu daļā, kur viņa uzturējās 2014. gadā. Darbos var atpazīt Ievas Epneres prasmi kombinēt dokumentāli konceptuālo pieeju ar redzē jumu, kas uztver ne vien ārējo veidolu, bet arī iekšējo pasauli.
2015. gadā, Latvijas prezidentūras laikā, šī izstāde bija apskatāma Latvijas vēstniecībā Parīzē.