ŽAKA DE DEKĒRA GRĀMATAI “VĀGNERS” UN TĀS AUTORAM VELTĪTS LITERĀRI MUZIKĀLS PASĀKUMS

Frankofonijas dienu centrālais notikums godina grāmatas “Vāgners”, komponista biogrāfijas iznākšanu latviešu valodā apgādā “Zvaigzne ABC”. Fragmentu lasījumi un saruna ar autoru, Beļģijas Karaliskās literatūras akadēmijas pastāvīgo sekretāru ļaus ielūkoties šī mūzikas un literatūras ģēnija dzīvē. Pasākumu muzikāli bagātinās R. Vāgnera “Vēzendonkas diesmas”.

Pasākumu vada žurnāliste Mariēla Vituro, un tajā piedalās grāmatas tulkotāja Inese Pētersone.