Bernāra Sordē “Homo-Natura alteritas. Filozofija un māksla 2015–2018”

Bernārs Sordē ir kibernētiķis, nākotnes pētnieks, pasniedzējs un mākslinieks. Piektdien, 1. februārī, Latvijas Universitātē notiks B. Sordē jaunākās grāmatas, kurā autors runā par nākotnes sabiedrību, atvēršanas svētki. Pakļauts letālas mutācijas riskam, cilvēkam steidzami jāīsteno jauna atšķirīga dzīves forma. Ar savu jauno cilvēka redzējumu B. Sordē aicina laikabiedrus cienīt otru cilvēku un ņemt vērā viņa viedokli, līdztiesības, solidaritātes un vienlīdzības vērtības, kuras papildina cerības un atbildīgas rīcības, dalīšanās ar otru, deprivatizācijas, prāta atvērtības migrācijām centienus. Varbūt tieši tā mēs nonāksim līdz kopā dzīvošanas revolūcijai, kas garantētu patiesu mieru?

Grāmatas bilingvāls izdevums franču un latviešu valodā tapis apgādā Mansards.