Eiropas Valodu diena

Pēc Eiropas Padomes iniciatīvas kopš 2001. gada 26. septembrī visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena. Tās mērķis ir cildināt valodu daudzveidību un aicināt cilvēkus turpināt valodu apguvi mūža garumā.
Valodai veltīto svētku ietvaros Francijas institūts piedāvā franču valodai veltītus pasākumus:
• No 25.09. līdz 29.09.: konkurss Facebook vietnē
• 26.09.: valodas darnīca / ES mājā
• 27.09.: Trešdienas pasaku pēcpusdiena
• 28.09.: Franču vakari

L’Institut français de Lettonie organise également un concours Facebook. Pour participer, c’est simple, répondez à nos questions :
https://goo.gl/forms/tmvWbGFAQdgATOMv2

Si vous répondez correctement, vous serez peut-être tiré au sort et gagnerez … surprise !