„Baltijas jūra – apdraudēta dzīvā vide”

Baltijas jūra ir visjaunākā mūsu planētas jūra, un vienlaikus tā ir arī viena no lielākajām iesāļajām ūdenstilpēm. Izstāde atgādina par tās floru un faunu, tās pašreizējo stāvokli, to veidojošos faktorus un ietekmi uz vidi īsākā vai garākā
laika posmā. Ik dienu uz to iedarbojas zveja, kuģošana, lauksaimniecība un citas saimnieciskas darbības. Atrast līdzsvaru starp ekonomikas, sabiedrības un vides kvalitāti – tāds ir izaicinājums, ar ko saskaras Baltijas jūras reģiona valstu valdības.