„Zeme mūsu rokās”

Katru gadu rudenī Francijas institūts piedāvā interaktīvu izstādi par mūsdienu zinātnei aktuālu tēmu. Šogad mēs vēlamies pievērst visplašākās auditorijas – bērnu, pusaudžu un pieaugušo – uzmanību vides aizsardzības galvenajai tēmai, kas tiks aplūkota arī Parīzes klimata konferencē 2015. gada decembrī: ilgtspējīgā attīstība.
Interaktīvā izstāde „Zeme mūsu rokās” veidota, pamatojoties uz trīs ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem: dzīve saskaņā ar apkārtesošo vidi, patēriņš un ražošana rītdienai, kā arī atbildīga resursu pārvaldīšana.
Vai ir iespējams savienot ekonomisko un sociālo progresu, saglabājot dabas līdzsvaru? Izstāde sniedz ne vien pašreizējās situācijas un steidzamas rīcības nepieciešamības novērtējumu, bet arī parāda daudzās nākotnes perspektīvas, detalizēti izmantojot Francijas pētniecisko laboratoriju atbildes uz lielākajām mūsu gadsimta problēmām vides, ekonomikas un sociālajā jomā.
Ar izstādi „Zeme ir mūsu rokās” varēs iepazīties Daugavpils Universitātē – 9. Zinātnes festivāla ietvaros un Rīgas Tehniskajā universitātē pēc tās atklāšanas Zinātnieku nakts laikā.