Zinātnes kafejnīca

No 2015. gada janvāra reizi mēnesī Francijas institūts rīko tikšanās par zinātnes tēmām ar franču un latviešu speciālistu piedalīšanos. Tie ir gan atzīti nozares eksperti, gan arī pieredzējuši pedagogi.

Pirmās tikšanās tēma ir īpaši aizraujoša: astronomija. Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti, iepriekšējas zināšanas nozarē nav nepieciešamas.

20 janvāra viesis: Doktors Mārtiņš Gills, Latvijas astronomijas biedrībā projektu vaditājs.