Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija velta savu ikgadējo semināru vēsturiskās un kultūrainavas jēdziena izpētei. Šis mantojums, kas radies cilvēka un dabas mijiedarbības rezultātā, ar laiku iegūstot noteiktu sociālo vērtību, attēlo cilvēka attīstību laikā un telpā. Sociālie, ekonomiskie un vides procesi izraisa pārmaiņas, kuras ir nepieciešams ņemt vērā, lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.
Līdzās Latvijas speciālistiem, VKPAI un Francijas institūts ir uzaicinājuši uz semināru divus franču ekspertus, kas dalīsies savā pieredzē. Tie būs Mirjama Ledē no Mission Val de Loire, kuras priekšlasījuma tēma ir Luāras ielejas iekļaušana UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, savukārt Kamija Gijona no Réseau des Grands Sites aplūkos Francijas dižvietu piemēru.