Frankofonijas dienas

Šajā gadā Francijas institūts un Francijas vēstniecība kopā ar Austrijas, Beļģijas, Čehijas Republikas, Grieķijas, Ungārijas, Kanādas, Moldovas un Šveices vēstniecību rīko Frankofonijas dienas, sekojot vadmotīvam „Radošuma Frankofonija”, īpaši pievēršoties kultūru daudzveidībai un starpkultūru dialogam. Viens no Frankofonijas ekonomikas un franču valodas vitalitātes stūrakmeņiem ir kultūras un radošās industrijas, to attīstību apliecina oriģinālā un līdzdarboties
aicinošā pasākumu programma. Koncerti, Āfrikas teikas, lekcijas… no februāra vidus sekojiet informācijai Facebook vietnē : Les Journées de la Francophonie en Lettonie