Direktora viešņa: Klēra Elio

Klēra Elio būs rudens sezonas regulārā pasākuma „Direktora viesis” pirmā viešņa. Aizrāvusies ar mijiedarbības meklējumiem starp modi un cilvēka uzvedību sociālajos tīklos, Klēra Elio iestājās Diperē skolā (Ecole Duperré), kur viņa sāk interesēties par saikni starp tekstilu un inovatīvām tehnoloģijām. Viņa papildina savas tehnoloģiskās prasmes Nacionālajā industriālā dizaina augstskolā (Ecole Nationale, supérieure de création industrielle, ENSCI) un no hakeriem aizgūst iemaņas elektronikā.
Klēra Elio ir docētāja un pētniece Starpdisciplinārajā zinātniski pētnieciskajā centrā (cri-paris.org), specializējusies elektronikas sistēmu integrēšanā viedos audumos, viņa mums izstāstīs, kā savus pētījumu rezultātus viņa pielieto modes nozarē, sportā un medicīnā.