Marijas Lauras Bakarini un Režī Ibī Veltījums Džordžio Gaberam

Marijas Lauras Bakarini un Režī Ibī muzikālais projekts ir veltīts izcilajam, ar franču kultūru cieši saistītajam, talantīgajam, bet mazpazīstamajam džeza ģitāristam un multiinstrumentālistam Džordžio Gaberam. Saturiski un formas ziņā ideāli saskaņoto priekšnesumu paspilgtina M. L. Bakarini spēcīgā balss, kuru papildina Režī Ibī elektroakustiskās vijoles virtuozais sniegums.