Intelektuālā meditācija „Da.zA-2”

Meditācija „Da.zA-2” vieno vārdu, attēlu un skaņu. Tā notiks Liepājā jau otro reizi un ir uzskatāma par turpinājumu 2015. gadā Rīgā un Liepājā („Akti naktī”) izrādītajai meditācijai „Da.zA-1”[1]. Meditācija veltīta pašorganizācijai, kas ļauj pretoties visapkārt valdošajai finanšu loģikai un atbrīvoties no tās, izdomājot jaunu, pārrobežu kultūras telpās balstītu pasauli.

Pašorganizācijas filozofija akcentē cilvēku spēju pašiem (bez starpniekstruktūrām, piemēram, multinacionālām kompānijām) atrast optimālāko sabiedrības organizācijas veidu. Pašorganizācija uzskatāma par alternatīvu reprezentatīvajai demokrātijai, kas izraisījusi zināmu vilšanos politikā un politiķos. Tai ir potenciāls aizstāt pašreizējo, nevienlīdzību vairojošo globalizāciju.

Rūdolfa Bekiča režisētajā „Da.zA-2” meditācijā autores lasījumā skanēs vēl nepublicēta Liānas Langas dzeja, kā arī dzeja no krājumiem „Vilkogas” un „Antenu burtnīca” (atdzejojums subtitros franču valodā – Astra Skrābane un Rozmarija Fransuā (Rose-Marie François)); domātājs un mākslinieks Bernārs Sordē (Bernard Sordet) lasīs fragmentus no manuskripta „Pasaules–multiversa gudrība – pārdomas par pašorganizāciju”[2] (fragmenti sagatavoti sadarbībā ar Arno Ferē (Arnaud Féret) un Kristīni Našenieci; tulkojums subtitros latviešu valodā – Kristīne Našeniece, tulkojuma redaktore – Rudīte Kalpiņa); dzeju un filozofisko domu ieskaus fotogrāfa Jura Kalniņa („Fotocentrs”) videofilma par pašorganizāciju (videomontāža – Arnis Kalniņš); īpaši šim notikumam radītas muzikālas improvizācijas izpildīs mūziķi Kristaps Krievs, Liene Dobičina un Arnis Kalniņš.