Denī Didro “Paradokss par aktieri”: filozofiski literāri teatrāla tikšanās

D. Didro rakstīja: “Ja tēlojot aktieris spēlē sevi pašu, kā lai viņš pārstāj būt viņš pats? Ja viņš vēlas pārstāt būt viņš pats, kā lai notver robežu, pie kuras apstāties?”

Aicinām uz sarunu par Denī Didro paradoksa mūžīgo noslēpumu šķietami tālajā Apgaismības laikmetā un šodien.

Grāmatas latviešu izdevuma atklāšanas svētku vakara dalībnieki: teātra kritiķe Ieva Struka, Omnia mea vadītāja Inta Geile, tulkotāja Agnese Kasparova, režisors Pēteris Krilovs, aktieris Kaspars Zvīgulis.