„Pārvietošanās veidi ar mazāku piesārņojuma līmeni un inovāciju piesaisti labākai pasaulei. Eiropas pieeja”

Aicinām Jūs apmeklēt lekciju „Pārvietošanās veidi ar mazāku piesārņojuma līmeni un inovāciju piesaisti labākai pasaulei. Eiropas pieeja”

Lektors – Žans Liks di Paola Galoni ir Eiropas Autotransporta pētniecības konsultatīvās padomes (ERTRAC — European Road Transport Research Advisory Council) līdzpriekšsēdētājs, kas Eiropas Komisijas komisāru kolēģijā atbild par mobilitātes jautājumiem programmas Horizon 2020 ietvaros.

Programma ERTRAC ir Eiropas Komisijas publiskā un privātā sektora kopīga iniciatīva, kurā apvienojušās Eiropas institūcijas un industrija. Tā sniedz ne tikai finansiālu atbalstu projektiem, bet arī apvieno transporta nozares speciālistus, kuru uzmanības lokā ir nākotnes transporta līdzekļu un to drošības pilnveidošana.

Autotransporta nozare piedzīvo lielas pārmaiņas, tās nākotne ir saistīta ar drošu un videi draudzīgu automobili, kurš turklāt ir automatizēts un energoefektīvi vadāms. Tas ir izaicinājums, kas ir tieši saistīts ar klimata pārmaiņām, un ietekmē visu sabiedrību. Tātad, kā automobiļu būvētāji un ražotāji strādā pie nākotnes auto izveides?

Di Paola Galloni ir ieguvis diplomus Hārvarda Universitātē (ASV), Parīzes Augstākajā normālajā skolā (Ecole Normale Supérieure) un Nacionālās aizsardzības augstāko studiju institūtā (Francijā).

Ģeogrāfs un valodnieks Di Paola Galoni, kas strādājis par pasniedzēju Masačūsetsas štata universitātē Bostonā, Žana Monē starptautisko studiju nodaļā Trento Universitātē (Itālijā) un Tamkangas Universitātē (Taivānā), kā arī par Gaz de France priekšsēdētāja padomnieku, jau astoņus gadus ir grupas Valeo — viens no pasaulē svarīgākajiem autotransporta daļu ražotājiem — pilnvarotais vadītājs ilgtspējīgas attīstības un ārlietu jautājumos. Viņš ir atzīts profesionālis ilgtspējīgas attīstības jomā.