A double tranchant : Žana Bonišona un Elizabetes Balčus performance Noasā.

Šī unikālā Elizabetes Balčus un Žana Bonišona sadarbība dzima ar vēlmi apvienot mūziku un vizuālo mākslu. Žana Bonišona radikālā un vienkāršā darbība ievadīs ritmu, kas veidosies kā pamats Elizabetes Balčus brīvajai flautas interpretācijai. Neierastā harmonijā, fiziskās darbības spēks un sasprindzinājums tiek kompensēts ar instrumenta skaņas vieglumu un veiklību. Šī sadarbība caur mākslu, rada poētisku tiltu starp Latviju un Franciju.

Jean Bonichon

Noass