Konferences “Francijas garša” rakstu krājuma atvēršanas pasākums

2017. gada marta beigās norisinājās konference “Francijas garša: gastronomija un kultūra”, kas pulcēja pētniekus no Latvijas, Francijas, Kanādas un Itālijas. Tās ietvaros nolasītie referāti ir pārtapuši zinātniskos rakstos un bilingvālā krājumā piedāvā pētījumus par garšu un gaumi kā gastronomiskas un kultūras citādības uztveri un vērtējumu, kā arī par gastronomiju kā nacionālās kultūras identitātes sastāvdaļu un tās nozīmi mākslās. Šo rakstu krājuma atvēršanas pasākumu, kurā piedalīsies daži no rakstu autoriem, vadīs Simona Sofija Valke, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece.

Bilingvāla zinātnisko rakstu krājuma,

kuru sastādījušas Simona Sofija Valke (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts),  Nadège Langbourg (Ruānas Universitātes Pētniecības centrs, Francijā), Kinga Zawada (Raersona Universitātes Literatūras un kultūras fakultāte, Kanāda), atvēršanas svētki.

Francijas vēstnieces Latvijā Odiles Supizonas (Odile Soupison) atklāšanas runa

Francijas institūta direktores Veronikas Disosuā (Véronique Dussaussois) un LU LFMI direktores Daces Bulas ievadvārdi

Simonas Valkes ievadruna

Apgāda “Zinātne” direktores Ingrīdas Segliņas uzruna

Sastādītāju Nadège Langbourg un Kinga Zawada uzrunu videoieraksti


Diskusijas ar autoriem

Gvido Straube, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, LU rektora p.i.,

Dagmāra Beitnere La Galla, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece,

Astra Skrābane, Ventspils augstskolas profesore

Valda Čakare, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore,

Ieva Pauloviča, Neatkarīgā pētniece,

Astra Spalvēna, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA docente,

Andrejs Balodis, Latvijas Kultūras akadēmijas docents,

Gunta Ošeniece, Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja,

Līvija Baumane-Andrejevska, Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma glabātāja