„Ievērojama ainaviskā mantojuma saglabāšana un pārvaldība”

Ainaviski vērtīgu teritoriju aizsardzība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir cieši saistītas, jo šīs ainavas pirmām kārtām ir vietas, kurās rosās dzīvība. Daudzas pašvaldības sadarbojas ar valsts institūcijām un asociācijām, lai aizsargātu un pārvaldītu ievērojamo mantojumu.

Izstādē ir ilustrētas sadarbības izpausmes astoņās ainaviski vērtīgās teritorijās Francijā, kas vienlaikus ir arī Natura 2000 aizsargājamās teritorijas. Tā atklāj vērtīga ainaviskā mantojuma līdzāspastāvēšanu ar ilgtspējīgu attīstību lauksaimniecības, lopkopības, amatniecības un tūrisma jomā.