Literāra tikšanās: “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss”

Vēstules tapušas laikā no 1943. līdz 1965. gadam. To autori ir uz Sibīriju deportētie latvieši, kas šīs vēstules sūtījuši saviem Latvijā vai ārzemēs dzīvojošiem tuviniekiem un draugiem. Visas šīs apkopotās vēstules ir oriģināleksemplāri, kas rakstīti ar roku uz apcietinājuma vai nomitinājuma vietā pieejama materiāla – bērza tāss. Tās ir vērtīgs un reti sastopams vēstures avots, kas mūsdienās ieguvis simbolisku nozīmi un raksturo Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākos mirkļus.

Šīs 15 padomju sistēmas represēto cilvēku 45 vēstules, kas glabājas 9 Latvijas muzejos, ir iekļautas UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā.

Tukuma muzeja direktores Agritas Ozolas vairāku gadu garumā izlolotais projekts noslēdzās 2018.gadā, kad 4 valodās tika izdota grāmata, iepazīstinot ar vēstulēm, to autoriem un adresātiem. Izdevums ir Latvijas vēstures detalizēta liecība, sniedzot tās lasītājiem iepriekš nepublicētu ieskatu par tautas likteni vēstures dramatiskākajos brīžos.

Vakara gaitā mums būs tas prieks tikties ar izdevuma autori Agritu Ozolu un citiem projektā iesaistītiem dalībniekiem, lai dalītos savās atmiņās par vēstuļu vai grāmatas tapšanu.