Vidēji intensīvā sesija pieaugušajiem

Nodarbību sākums 7. oktobrī!

 

VISPĀRĒJIE KURSI IESĀCĒJIEM
Nodarbības 3x nedēļā 120 min
Kursa apjoms: 48h

Pilnā maksa par kursu grupā (7-14 pers): 289 eur
Pilnā maksa par kursu mini grupā (5-6 pers): 379 eur
Informācija par iespējamām atlaidēm: http://www.institut-francais.lv/lv/kursi/pieteiksanas-nosacijumi/tarifi/

 

TEMATISKIE KURSI DAŽĀDIEM LĪMEŅIEM

Nodarbības 1x nedēļā 90 min

Ceļotāja franču valodas ABC – bez priekšzināšanām
Fonētika un izruna A1
Profesionālā sarakste A2/B1
Sagatavošanās DELF B2 eksāmenam
Franču civilizācija B2/C1

Maksa par 12h kursu: 89 eur vai 96 eur