Francijas valdības stipendija doktorantūras studijām

Mērķis

Stipendija paredzēta doktorantūras studentiem, kuru promocijas darbam ir divi vadītāji – viens Latvijā un otrs Francijā, nolūkā veicināt Francijas un Latvijas sadarbību zinātnes jomā.

Stipendijas apraksts
Stipendija tiek piešķirta uz 3 mēnešiem trīs gadus pēc kārtas,ja tam ir nepieciešamais finansējums budžetā. Stipendija ietver arī studentu apdrošināšanu un transporta izdevumus no Parīzes līdz attiecīgajai pilsētai. Ceļa izdevumus līdz Francijai apmaksā stipendiāts.

Prasības
Parakstīts līgums starp Francijas un Latvijas augstskolu par promocijas darba izstrādi, nozīmēti darba vadītāji no Francijas un Latvijas puses.

Ja līgums vēl nav noslēgts, tad kandidāts var iesniegt izziņu no augstskolas, ka vienošanās tiks noslēgta.

Kandidatūru atlases kritēriji
Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtē kandidatūras akadēmisko izcilību, pētniecības projekta kvalitāti, uzturēšanās Francijā nozīmi projekta īstenošanā, kā arī ieguldījumu Francijas un Latvijas divpusējā sadarbībā.

Pieteikšanās kārtība
Pieteikšanās tiek izsludināta martā. Precīzas norādes par pieteikumu iesniegšanu meklējiet Francijas institūta interneta vietnē.

Kandidātam jāiesniedz motivācijas vēstule un CV franču vai angļu un latviešu valodā, kā arī līgums starp universitātēm.

Kandidatūru atlase notiek pēc iesniegtajiem dokumentiem.

Konkursa rezultāti ir zināmi jūnija beigās.