Francijas valdības stipendija maģistrantūras studijām

Mērķis

Stipendija sniedz finansiālu atbalstu maģistrantūras studijām Francijā.

Stipendijas apraksts
Stipendija tiek piešķirta laika posmam no 9 līdz 12 mēnešiem. Francijas valdības stipendija sedz uzturēšanās izdevumus Francijā, pieteikšanās maksu augstskolā un studentu apdrošināšanu. Ceļa izdevumus līdz Francijai apmaksā stipendiāts.

Stipendija tiek piešķirta vienam mācību gadam, ja tam ir nepieciešamais finansējums budžetā.

Prasības
Pietiekamas franču valodas zināšanas; nepieciešamo franču valodas prasmju līmeni nosaka katra augstskola. Bakalaura vai maģistra diploms.

Kritēriji
Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtē kandidatūras akadēmisko izcilību, studiju projekta kvalitāti, un ieguldījumu Francijas un Latvijas divpusējā sadarbībā.

Pieteikšanās kārtība
Pieteikšanās tiek izsludināta martā. Precīzas norādes par pieteikumu iesniegšanu meklējiet Francijas institūta interneta vietnē.

Kandidātam jāiesniedz motivācijas vēstule un CV franču un latviešu valodā.

Kandidātu atlase 1. kārtā pēc iesniegtajiem dokumentiem, 2. kārta – individuālas pārrunas ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti otrajai kārtai.

Konkursa rezultāti ir zināmi jūnija beigās.