Franču valoda darbam

PROFESIONĀLĀ FRANČU VALODA
A1.1 / A1.2
Franču valodas kurss ar profesionālu ievirzi paredzēts tiem, kam franču valoda
nepieciešama darbam, kā arī tiem, kuri gatavojas uzsākt profesionālās gaitas.
Kursa programmā iekļauta sagatavošanās starptautiski atzītu diplomu DFP
un DELF Pro iegūšanai.
Mācību grāmata: Objectif Express 1
Pieteikšanās: no 02.01.2018.
Nodarbības: 20.01.–23.04.2018.
Kursa apjoms: 48 h
Maksa par kursu: EUR 269 (mācību grāmata jāiegādājas atsevišķi)

PROFESIONĀLĀ SARAKSTE
Kā pareizi rakstīt elektronisko vēstuli, kā oficiālu vēstuli? Piedāvājam praktiskas
nodarbības, kurās apgūsiet noteikumus, kas nosaka vēstules formu un saturu,
kad rakstām franču valodā.
Pieteikšanās: no 05.02.2018.
Nodarbības: 19.02.–25.04.2018.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no A2.2

FRANČU DARĪJUMU VALODA

Kurss veidots kā lomu spēle, kuras dalībnieki praksē
iepazīst uzņēmuma ikdienas darbu, secīgi aptverot
galvenos darbības virzienus. Nodarbībās paredzēti
praktiski uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai,
rakstīta teksta sapratnes attīstīšanai, rakstīšanas un
sarunvalodas praksei.
Pieteikšanās: no 05.02.2018.
Nodarbības: 19.02.–25.04.2018.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B1.1

JURIDISKĀ FRANČU VALODA

Kursa tēma – juridiskā franču valoda Eiropas institūciju kontekstā.
Kursa mērķis – apgūt un nostiprināt leksiku, attīstīt rakstīta teksta sapratni.
Pieteikšanās: no 05.02.2018.
Nodarbības: 19.02.–25.04.2018.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B1.1