Franču valoda tuvplānā

FRANČU CIVILIZĀCIJA
Francijas vēsturē netrūkst skandālu! Politikā, modē, literatūrā, kino, biznesa pasaulē… Iepazīsim faktus un iemeslus, to atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos.
Kursa mērķis – franču kultūras un civilizācijas iepazīšana, vārdu krājuma paplašināšana, rakstīta teksta sapratnes attīstīšana.
Pieteikšanās: no 05.02.2018.
Nodarbības: 19.02.–25.04.2018.
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 96

FONĒTIKA UN IZRUNA
Kursa mērķis – iepazīt galvenās ar franču valodas fonētikas apguvi saistītās problēmas, atdarināt patskaņu un līdzskaņu izrunu, saprast, kādēļ franču valodā „neraksta tā, kā izrunā”, sasaistīt rakstību ar skaņām, kā arī trenēt franču valodas intonāciju un vārdu saistījuma fonēmas.
Pieteikšanās: no 05.02.2018.
Nodarbības: 19.02.–25.04.2018.
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 69

RAKSTĪŠANAS / SARUNVALODAS DARBNĪCAS
Intensīvas nodarbības rakstīšanas un runāšanas prasmes attīstīšanai franču valodā. Pirms turpināt mācības nākamajā līmenī, izmantojiet iespēju nostiprināt zināšanas praktiskās un saistošās nodarbībās!
Nodarbības 3 reizes nedēļā darba dienās rīta un vakara laikos, dažādu līmeņu grupās.
Pieteikšanās: no 11.12.2017.
Nodarbības: 08.01.–19.01.2018.
Kurss: 9 h
Maksa: EUR 54