Gargling relief with pure or diluted lemon juice. After mastered the art of healing the body without free from the gallbladder calculus surgery, defect biliary movement of all types (usually affects children) 0.5. IP -. Sitting on a chair with his hands on the table. Pronation and supination of the forearm (10/08).One patient said that absolutely can not tolerate pepper and even washing dishes, it makes him uncomfortable. his friends, who considers him a whim and decided to click meclizine here for more put it to drinking water, secretly experienced by pepper salad Add... and a heart attack. Described as a special sensitivity homeopathic preparation peppers was very effective for these patients. It is noteworthy that many hypersensitivity to plant gone, eat a piece of paprika experiment does not cause unpleasant symptoms seemed nevkusnym.Dolgoe time the doctors in this single plant source have seen strong poison and set cautioned against its use for medical purposes. But in the mid-nineteenth century.

Institūts

Francijas institūta Latvijā galvenais uzdevums ir palīdzēt iepazīt un popularizēt franču kultūru, attīstīt sadarbību ar Latviju augstākajā izglītībā un zinātnē, vienlaikus piedāvājot atklāt pasaules frankofonās kultūras dažādību.

Francijas institūts darbojas dažādās jomās, to vidū:

  • Franču valodas kursi ir darbības virziens, kurā Francijas institūts ir pazīstams visā Latvijā. Nodarbības visiem interesentiem un dažādos līmeņos nodrošina skolotāji no Francijas vai bilingvāli vietējie pasniedzēji.
  • Kultūras pasākumi Francijas institūta telpās un ārpus tā sadarbībā ar neskaitāmiem nozīmīgiem Latvijas, Francijas vai Eiropas kultūras nozares partneriem: filmas, lekcijas, semināri un viedokļu apmaiņa, koncerti (klasiskā un mūsdienu mūzika), izstādes, skatuves māksla.
  • Informatīvi materiāli  papīra un digitālā formā – grāmatas, CD un DVD, franču valodas mācību grāmatas. Mediatēka piedāvā vairāk nekā 12 000 dokumentus, nodrošinot bagātu un daudzveidīgu pieeju franču un frankofonajai kultūrai.
  • Aģentūras CampusFrance birojs popularizē augstāko izglītību Francijā, kā arī sniedz konsultācijas interesentiem, kas vēlas studēt Francijā (studiju programmas, finansējums utt.).
  • Divpusējā sadarbība zinātnē (piemēram, Francijas un Latvijas divpusējais zinātniskās sadarbības projekts „Osmoze”), augstākajā izglītībā (stipendijas maģistrantūras un doktorantūras studijām, sadarbība starp Nantes Centrālo inženierzinātņu augstskolu un Rīgas Tehnisko universitāti), sadarbība tehniskajās jomās (piemēram, pieredzes apmaiņa starp Francijas un Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem), valsts pārvaldē (sadarbība starp Valsts kanceleju un Francijas Valsts pārvaldes administrēšanas ģenerāldirekciju).
  • Sadarbība izglītībā (Žila Verna Rīgas Franču skola) un audiovizuālajā jomā (Latvijas Televīzija un France Télévisions).

Rīgas centrā esošajā Francijas institūta ēkā atrodas dažāda pielietojuma telpas (klases, izstāžu zāle, mediatēka, konferenču telpa, pagalms utt.), kas nodrošina Institūta darbību, un ir aprīkotas ar mūsdienīgām tehnoloģijām (ekrāni, videoprojektori, bezvadu internets, planšetdatori), kas ir brīvi pieejami Institūta apmeklētājiem.

Informācija par Francijas institūta rīkotajiem pasākumiem ir atrodama Institūta interneta vietnē, sociālajos tīklos facebook, twitter, Instagram un draugiem, kā arī informatīvajā brošūrā.

 

Rekvizīti:
Francijas Vēstniecības Latvijā Francijas institūts Latvijā
Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050
LR Ārlietu Ministrijas Valsts Protokolā Reģ. Nr. 04
NMR kods : 90000482175
Konta ipašnieks – INSTITUT FRANCAIS DE LETTONIE
LUMINOR BANK AS
Konta numurs – LV 90 NDEA 0000 0800 2771 5
SWIFT NDEALV2X
Direktors: Gilles Bonnevialle

Francijas institūta Latvijā privātuma politika