Konkursi un Sludinājumi

Pieteikšanās tiešsaistē studijām mākslas nozarēs un arhitektūrā

Pieteikšanās tiešsaistē studijām mākslas, modes, dizaina, mūzikas, arhitektūras un citu ar mākslu saistītu jomu specialitātēs CampusArt interneta vietnē iespējama līdz 2018.gada 15.februārim.

 

CampusArt ir Francijas mācību iestāžu tīkls, kurš sadarbībā ar aģentūru Campus France piedāvā mācību programmas ar mākslu un arhitektūru saistītās specialitātēs ar Francijas Augstākās Izglītības un zinātnes ministrijas, Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas un Francijas ārlietu ministrijas atbalstu.

www.campusart.org interneta vietne nodrošina piekļuvi, ievērojot zināmus noteikumus, tīkla dalībnieku piedāvātajām vizuālās mākslas, arhitektūras, kino,kultūrvēsturiskā mantojuma, dizaina, vizuālās komunikācijas, modes mūzikas, interjera dizaina studiju programmām, no klasiskajiem sagatavošanas kursiem, līdz bakalaura, maģistra, pēc-maģistra un doktorantūras līmenim.

Studiju programmas izvēle notiek, izmantojot ātru un interaktīvu pieteikšanās procedūru tiešsaistē, dodot ārvalstu studentiem iespēju aizpildīt tikai vienu pieteikšanās anketu, kura sasniedz vairāk nekā 110 mācību iestādes.

Atbilde uz pieteikumu tiks sniegta 2018. gada 15. martā, dodot tādējādi iespēju laicīgi sagatavoties studijām Francijā.

Šis ir pilnībā bezmaksas pakalpojums līdz brīdim, kad kandidāts izdarījis savu studiju programmas izvēli.

Šīs specifiskās pieteikšanās procedūras laika grafiks ir sekojošs:

  • No 2018. gada 6. novembra līdz 2018. gada 15. februārim: pieteikšanas studijām CampusArt tīkla interneta vietnē. Elektroniskās studenta pieteikuma anketas reģistrācija CampusArt.
  • gada 15. februāris: pieteikumu iesniegšanas CampusArt platformā beigu datums (pieteikšanās tiešsaistē ar klāt pievienotiem dokumentiem).

Pirmās intervijas ar kandidātiem telefoniski vai izmantojot skype.

Pirmie mācību iestāžu iepriekšējas pieteikšanās piedāvājumi kandidātiem, izmantojot CampusArt platformu.

  • gada 15. marts: Mācību iestāžu iepriekšējas pieteikšanās piedāvājumU kandidātiem, izmantojot CampusArt platformu, beigu datums.
  • No 2018. gada 30. marta līdz 15. aprīlim: Kandidātu atbildes uz iestāžu piedāvājumiem CampusArt platformā.
  • gada 15. aprīlis: Studiju programmas izvēles apstiprināšanas beigu datums CampusArt platformā.

Interneta vietnes Pieteikšanās studijām CampusArt slēgšana.

  • No 2018. gada 17. aprīļa līdz maija sākumam: Mācību iestādes sagatavo un nosūta CampusArt iepriekšējas pieteikšanās apliecinājumu oriģināleksemplārus, kuri tiek pēc tam nosūtīti uzņemtajiem studentiem.