Neintensīvie kursi

Bērniem

Semestra kurss

Nodarbības 2x nedēļā 60 min

Kalendārs

11.09.2017. – 20.01.2018.

Mācību gada kurss
32 h (1 h = 60 min)
Nodarbības 1x nedēļā 60 min

Kalendārs
11.09.2017.-31.05.2018.

Mācību maksa
Pilna maksa: 159 EUR
Maksa ar atlaidi: 145 EUR, ģimenēm*

Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2017. gada vasaras kursus: 129 EUR

Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.
* Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros kursu nodarbības apmeklē divi vai vairāki ģimenes locekļi (piem., vīrs un sieva, brālis un māsa u.tml.), tad katrs no ģimenes locekļiem saņem ģimenes atlaidi.

Vasarā – tematiskās nodarbības, franču valodas klubiņš!

 

Pusaudžiem

Nodarbībās pusaudžiem (11-15 gadi) izmantojam aktīvu valodas apguves metodi, pievēršoties mūsdienu franču un latviešu jauniešiem tuvām tēmām: ģimene, draugi, skolas dzīve, mūzika, sports, izklaide u.c.

Metodē ietilpst plašs uz saskarsmi balstīts aktivitāšu klāsts, kas veicina jauniešu vēlmi apgūt valodu.

Semestra kurss
14 nedēļas
Nodarbības 2x nedēļā 90 min
Kopējais kursa apjoms 42 h (1 h = 60 min)

Kalendārs
11.09. – 22.12.2017

vai

Neintensīvais kurss
28 nedēļas
Nodarbības 1x nedēļā 90 min
Kopējais kursa apjoms 42 h (1 h = 60 min)

Kalendārs
09.09.2017.-28.04.2018.

Mācību maksa
Pilna maksa: 199 EUR
Maksa ar ģimenes atlaidi: 179 EUR*

Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2017. gada vasaras kursus: 159 EUR

Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.
* Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros kursu nodarbības apmeklē divi vai vairāki ģimenes locekļi (piem., vīrs un sieva, brālis un māsa u.tml.), tad katrs no ģimenes locekļiem saņem ģimenes atlaidi.

Vasarā – tematiskās nodarbības, franču valodas klubiņš!