Neintensīvie kursi

Bērniem

SEPTEMBRIS 2018–JANVĀRIS 2019
Semestra sesija

Pieteikšanās: no 14.08.2018.
Nodarbības 2x nedēļā 60 min

Nodarbības: 10.09.2018.–23.01.2019.

SEPTEMBRIS 2018–JŪNIJS 2019
Mācību gads

Pieteikšanās: no 14.08.2018.
Nodarbības 1x nedēļā 60 min

Nodarbības: 10.09.2018–08.06.2019.

MĀCĪBU MAKSA*
Pilna maksa: EUR 169
Maksa ar ģimenes atlaidi: EUR 149**
Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2017. gada vasaras kursus: EUR 139

Pusaudžiem

SEPTEMBRIS–DECEMBRIS 2018
Semestra sesija

Pieteikšanās: no 14.08.2018.
Nodarbības 2x nedēļā 90 min

Nodarbības: 10.09.–17.12.2018.

 

SEPTEMBRIS 2018–MAIJS 2019
Mācību gads

Pieteikšanās: no 02.01.2018.
Nodarbības 1x nedēļā 90 min

Nodarbības: 10.09.2018–18.05.2019.

MĀCĪBU MAKSA*
Pilna maksa: EUR 199
Maksa ar ģimenes atlaidi: EUR 179**
Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2017. gada vasaras kursus: EUR 169

 

* Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā. Mācību grāmatas var iegādāties
grāmatnīcā „Globuss” Vaļņu ielā 26. Uzrādot Francijas institūta meditēkas karti, saņemsiet
20% atlaidi.
** Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros nodarbības apmeklē divi vai vairāki
vienas ģimenes locekļi (piemēram, vīrs un sieva, brālis un māsa), katrs no ģimenes locekļiem
saņem ģimenes atlaidi.