Radošās nodarbības

Lasīšanas klubs bērniem (9-12 gadi)

Teātra darbnīcā apgūstam aktiermākslas pamatus, strādājam ar tekstiem, praktizējam franču valodu, spēlējot teātri franču valodā. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem brīvāk izteikties franču valodā mutvārdos, trenēt izrunu, pildot uzdevumus atsevišķi, nelielās grupās, visiem kopā.

Pieteikšanās: no 04.12.2018.
Nodarbības: 28.01.-08.04.2019.

Kurss: 18 h
Maksa par kursu: EUR 144
Fr. val. zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

 

Teātra darbnīca (5-8 un 9-15 gadi)

Teātra darbnīcā apgūstam aktiermākslas pamatus, strādājam ar tekstiem, praktizējam franču valodu, spēlējot teātri franču valodā. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem brīvāk izteikties franču valodā mutvārdos, trenēt izrunu, pildot uzdevumus atsevišķi, nelielās grupās, visiem kopā.

VECUMA GRUPA 5–8 GADI
11.01.–22.03.2019. piektdienās plkst.17.30–19.00

VECUMA GRUPA 9–15 GADI
12.01.–23.03.2019. sestdienās plkst. 15.15–16.45

Pieteikšanās: no 04.12.2018.
Kurss: 18 h
Maksa par kursu: EUR 144
Fr. val. zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

 

Mākslas ateljē (9–11 gadi)

Brīvdienās dodamies ar bērniem uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju! Katrā nodarbībā bērni franču valodā Francijas institūta skolotāja pavadībā iepazīst gleznas un tajās attēloto: mākslas virzienus, krāsas, priekšmetus, ģeometriskās figūras, ģimeni, profesijas u.c. Nodarbības beigās bērniem ir iespēja veidot pašiem savus darbiņus par nodarbībā skatīto tēmu.

Nodarbības 2x mēnesī sestdienās plkst. 12.15–13.45
Pieteikšanās: no 04.12.2018.
Norises vieta: LNMM, Jaņa Rozentāla laukums 1
Nodarbības: 26.01.–13.04.2019.
Kurss: 12 h
Maksa par kursu: EUR 96