Radošās nodarbības

FONĒTIKA UN IZRUNA

12h, 1x ned. 60 min.

Nodarbībās izmantojam spēles, dziesmas, trenējam ne tikai izrunu, bet arī valodas ritmu un intonāciju, kas nereti izsaka tikpat daudz, cik vārdi.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Vecums: 7-10 gadi un 11-15 gadi
Maksa par kursu: 96 eur

Sesija: septembris-decembris 2019.

Pieteikšanās: no 14.08.2019.

 

 

LASĪŠANAS KLUBS

10h, 1x ned. 60 min.

Lasīšanas klubā mācāmies lasīt un izlasīt, stāstīt un atstāstīt, vērtēt, runāt par to, kas patīk vai nē un kāpēc, lasām pie sevis un skaļā balsī, spēlējamies ar franču valodu.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Vecums: 9-12 gadi
Maksa par kursu: 60 eur

Sesija: septembris-decembris 2019.

Pieteikšanās: no 14.08.2019.

 

 

MĀkSLAS ATELJĒ

12h, 2x mēnesī 90 min.

Brīvdienās dodamies ar bērniem uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju! Katrā nodarbībā bērni franču valodā Francijas institūta skolotāja pavadībā iepazīst gleznas un tajās attēloto: mākslas virzienus, krāsas, priekšmetus, ģeometriskās figūras, ģimeni, profesijas u.c. Nodarbības beigās bērniem ir iespēja veidot pašiem savus darbiņus par nodarbībā skatīto tēmu.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Vecums: 9-11 gadi
Maksa par kursu: 96 eur

Sesija: septembris-decembris 2019.

Pieteikšanās: no 14.08.2019.

 

 

TEĀTRA DARBNĪCA

18h, 1x nedēļā 90 min.

Teātra darbnīcā apgūstam aktiermākslas pamatus, strādājam ar tekstiem, praktizējam franču valodu, spēlējot teātri franču valodā. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem brīvāk izteikties franču valodā mutvārdos, trenēt izrunu, pildot uzdevumus atsevišķi, nelielās grupās, visiem kopā.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Vecums: 5-8 gadi un 9-15 gadi
Maksa par kursu: 144 eur

Sesija: septembris-decembris 2019.

Pieteikšanās: no 14.08.2019.