DELF – DALF

DELF (Diplôme d’études en langue française tout public) un DALF (Diplôme approfondi de langue française) ir Francijas Izglītības ministrijas atzīti diplomi, kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī.

Katrā līmenī tiek vērtētas šādas prasmes: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās un runāšana.

DELF Pro – novērtē zināšanas franču darījumu valodā (pieejamie līmeņi: A1, A2, B1, B2).

DELF Prim – ir paredzēts 8 – 12 gadus veciem bērniem, kuri apgūst franču valodu kā svešvalodu. Eksāmeni ir izstrādāti uz pieaugušajiem paredzēto eksāmenu bāzes, eksāmenu tēmas piemērojot vecuma grupas specifikai. Saņemtajam diplomam ir tāda pati vērtība kā atbilstoša līmeņa pieaugušajiem paredzētā eksāmena diplomam (pieejamie līmeņi: A1.1, A1, A2).

DELF Junior – ir eksāmena versija, kas īpaši paredzēta vecāko klašu skolēniem. Saņemtajam diplomam ir tāda pati vērtība kā atbilstoša līmeņa pieaugušajiem paredzētā eksāmena diplomam (pieejamie līmeņi: A1, A2, B1, B2).
Sākot no 2015. gada rudens, B1 un B2 līmeņa eksāmens var aizstāt vidusskolas centralizēto eksāmenu franču valodā.

Visi iegūtie diplomi ir beztermiņa.


Eksāmenu datumi 2017. gadā

Ziemas sesija DELF, DALF, DELF Junior

Pieteikšanās: 06. – 10.11.2017.

Eksāmeni: 14. – 15.12.2017.

 

Maksa

A1.1 (DELF prim): EUR 57

A1 (DELF, DELF Junior, DELF Pro, DELF Prim): EUR 57

A2 (DELF, DELF Junior, DELF Pro, DELF Prim): EUR 64

B1 (DELF, DELF Junior, DELF Pro): EUR 78

B2 (DELF, DELF Junior, DELF Pro): EUR 93

C1 (DALF): EUR 107

C2 (DALF): EUR 121

Atlaide Francijas Institūta studentiem un sadarbības partneriem – 10%