DELF – DALF

DELF (Diplôme d’études en langue française tout public) un DALF (Diplôme approfondi de langue française) ir Francijas Izglītības ministrijas atzīti diplomi, kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī.

Katrā līmenī tiek vērtētas šādas prasmes: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās un runāšana.

DELF Pro – novērtē zināšanas franču darījumu valodā (pieejamie līmeņi: A1, A2, B1, B2).

DELF Prim – ir paredzēts 8 – 12 gadus veciem bērniem, kuri apgūst franču valodu kā svešvalodu. Eksāmeni ir izstrādāti uz pieaugušajiem paredzēto eksāmenu bāzes, eksāmenu tēmas piemērojot vecuma grupas specifikai. Saņemtajam diplomam ir tāda pati vērtība kā atbilstoša līmeņa pieaugušajiem paredzētā eksāmena diplomam (pieejamie līmeņi: A1.1, A1, A2).

DELF Junior – ir eksāmena versija, kas īpaši paredzēta vecāko klašu skolēniem. Saņemtajam diplomam ir tāda pati vērtība kā atbilstoša līmeņa pieaugušajiem paredzētā eksāmena diplomam (pieejamie līmeņi: A1, A2, B1, B2).

Visi iegūtie diplomi ir beztermiņa!


Eksāmenu tarifi:

A1.1 (DELF prim): EUR 57
A1 (DELF, DELF Junior, DELF Pro, DELF Prim): EUR 57
A2 (DELF, DELF Junior, DELF Pro, DELF Prim): EUR 64
B1 (DELF, DELF Junior, DELF Pro): EUR 78
B2 (DELF, DELF Junior, DELF Pro): EUR 93
C1 (DALF): EUR 107
C2 (DALF): EUR 121

ZIEMAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās:
05.–16.11.2018.
Eksāmeni:
13.–14.12.2018.

Atlaide Francijas Institūta studentiem un sadarbības partneriem – 10%