gabapentin prescription cost

And most often appears during the race cases, more efficient methods of modern scientific medicine But the latter, through its prominent representatives not dismiss acupuncture, alwa... Usa 800-mg ointment do you need a epocrates get acyclovir no zovirax uk otc online without prescription order 800 mg buy where to aciclovir tablets drug cheap how for... Cream over the counter consultation ointment generic without uk order acyclovir online no prescription zovirax 400 mg tablet where to buy in canada for cost of medication aciclovir tablets can i (zovirax) eye: http://withoutherpes.com??

DELF – DALF

DELF (Diplôme d’études en langue française tout public) un DALF (Diplôme approfondi de langue française) ir Francijas Izglītības ministrijas atzīti diplomi, kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī.

Katrā līmenī tiek vērtētas šādas prasmes: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās un runāšana.

DELF Pro – novērtē zināšanas franču darījumu valodā (pieejamie līmeņi: A1, A2, B1, B2).

DELF Prim – ir paredzēts 8 – 12 gadus veciem bērniem, kuri apgūst franču valodu kā svešvalodu. Eksāmeni ir izstrādāti uz pieaugušajiem paredzēto eksāmenu bāzes, eksāmenu tēmas piemērojot vecuma grupas specifikai. Saņemtajam diplomam ir tāda pati vērtība kā atbilstoša līmeņa pieaugušajiem paredzētā eksāmena diplomam (pieejamie līmeņi: A1.1, A1, A2).

DELF Junior – ir eksāmena versija, kas īpaši paredzēta vecāko klašu skolēniem. Saņemtajam diplomam ir tāda pati vērtība kā atbilstoša līmeņa pieaugušajiem paredzētā eksāmena diplomam (pieejamie līmeņi: A1, A2, B1, B2).

Visi iegūtie diplomi ir beztermiņa!

 

Eksāmenu tarifi:

A1: EUR 57

A2: EUR 64

B1: EUR 78

B2: EUR 93

C1: EUR 107

C2: EUR 121

 

PAVASARA SESIJAS
DELF, DALF
Pieteikšanās: 27.01.–07.02.2020.
Eksāmeni: 12.–13.03.2020.

DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: 24.02.–06.03.2020.
Eksāmeni: 08.–09.04.2020.

DELF Pro
Pieteikšanās: 06.–24.04.2020.
Eksāmeni: 12.–13.05.2020.

DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: 06.–24.04.2020.
Eksāmeni: 14.–15.05.2020.

 

VASARAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: 11.–22.05.2020.
Eksāmeni: 18.–19.06.2020.

 

ZIEMAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: 02.–13.11.2020.
Eksāmeni: 10.–11.12.2020.

 

 

Atlaide Francijas institūta studentiem un sadarbības partneriem – 10%
Reģistrējoties eksāmenam kursu sesijas sākumā, atlaide eksāmenam – 20%