Diplomi - franču valoda profesionāliem mērķiem | Institut français de Lettonie

Diplomi – franču valoda profesionāliem mērķiem

DFP (Diplôme de français profesionnel) ir pasaulē oficiāli atzīti Parīzes Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (CCI Paris Ile-de-France) izsniegti diplomi, kas ir piemēroti profesionālās vides prasībām un kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2 un C1 līmenī. Franču darījumu un profesionālās valodas eksāmeni praktiskā veidā novērtē spēju pielietot franču valodas zināšanas rakstos un mutvārdos reālās profesionālajā vidē sastopamās situācijās.
DFP Diplomatie & relations internationales B1 apliecina franču valodas zināšanas diplomātijas un starptautisko attiecību sfērā.
VISI IEGŪTIE DIPLOMI IR BEZTERMIŅA!

Eksāmenu tarifi:
DFP A1: EUR 95
DFP A2: EUR 95
DFP / DFP Diplomatie & relations internationales B1: EUR 125
DFP Affaires B2: EUR 125
DFP Affaires C1: EUR 140
DFP Affaires eksāmenu datumi:
Pieteikšanās: 09.–13.04.2018.
Eksāmeni: 15.–16.05.2018.

Pieteikšanās visiem eksāmeniem Francijas institūta valodas kursu nodaļā Elizabetes ielā 59.