Franču valoda darbam

FRANČU VALODA VIESNĪCU UN TŪRISMA NOZARĒ

Franču valodas kurss ar profesionālu ievirzi viesnīcu un tūrisma jomā paredzēts studentiem un nozares speciālistiem, kuri vēlas iegūt valodas zināšanas, kas nepieciešamas komunikācijai franču valodā. Kursa programmā iekļauta sagatavošanās starptautiski atzītu Parīzes Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (CCI Paris Ile-de-France) diplomu DFP en tourisme iegūšanai.

Mācību grāmata: Bon voyage ! A1-A2
Pieteikšanās: no 14.08.2018.
Nodarbības: 10.09.–10.12.2018.
Kursa apjoms: 48 h
Maksa par kursu: EUR 269 (mācību grāmata jāiegādājas atsevišķi)

PROFESIONĀLĀ FRANČU VALODA
A1.1 / A1.2
Franču valodas kurss ar profesionālu ievirzi paredzēts tiem, kam franču valoda
nepieciešama darbam, kā arī tiem, kuri gatavojas uzsākt profesionālās gaitas.
Kursa programmā iekļauta sagatavošanās starptautiski atzītu diplomu DFP
un DELF Pro iegūšanai.
Mācību grāmata: Objectif Express 1
Pieteikšanās: no 02.01.2018.
Nodarbības: 20.01.–23.04.2018.
Kursa apjoms: 48 h
Maksa par kursu: EUR 269 (mācību grāmata jāiegādājas atsevišķi)

PROFESIONĀLĀ SARAKSTE
Kā pareizi rakstīt elektronisko vēstuli, kā oficiālu vēstuli? Piedāvājam praktiskas
nodarbības, kurās apgūsiet noteikumus, kas nosaka vēstules formu un saturu,
kad rakstām franču valodā.
Pieteikšanās: no 05.02.2018.
Nodarbības: 19.02.–25.04.2018.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no A2.2

FRANČU DARĪJUMU VALODA

Kurss veidots kā lomu spēle, kuras dalībnieki praksē
iepazīst uzņēmuma ikdienas darbu, secīgi aptverot
galvenos darbības virzienus. Nodarbībās paredzēti
praktiski uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai,
rakstīta teksta sapratnes attīstīšanai, rakstīšanas un
sarunvalodas praksei.
Pieteikšanās: no 05.02.2018.
Nodarbības: 19.02.–25.04.2018.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B1.1

JURIDISKĀ FRANČU VALODA

Saistības un līgumi
Līgumslēdzējiem ir ne tikai tiesības, bet arī saistības. Kursā skatīsim sekojošas tēmas: saistību tiesības, līguma struktūra, pamatjēdzieni, galvenie līgumu veidi, civilatbildība.
Pieteikšanās: no 14.08.2018.
Nodarbības: 18.09.–23.10.2018.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 96
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B1.1

Līguma apspriešana un sastādīšana
Nodarbībās apskatīsim dažādus līguma veidus (piem., darba, īres, tiešsaistes darījumu u.c.), līgumu apspriešanas pamata valodas struktūras un līguma sastādīšanas principus. Mācību kurss ļauj sasaistīt profesionālās un franču valodas zināšanas, liekot uzsvaru uz juridiskās valodas īpatnībām un pamata struktūrām, kas jāņem vērā, sastādot līgumus franču valodā.
Pieteikšanās: no 14.08.2018.
Nodarbības: 18.09.–23.10.2018.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 96
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B2.1