Kursi pavasarī

VISPĀRĒJIE KURSI
Nodarbības 3x nedēļā 120 min darba dienās.
Vidēji intensīvie kursi viena līmeņa apguvei ar mācību metodi „Alter Ego +1″.
Pieteikšanās: no 09.04.2018.
Nodarbības: 07.05.–29.06.2018.
Kurss: 48 h

Maksa:

Pilna maksa par kursu lielajā grupā (10-15 cilvēki): EUR 269
Maksa ar atlaidi par kursu lielajā grupā (10-15 cilvēki): EUR 239**
Maksa par kursu mazajā grupā (5-6 cilvēki): EUR 359

** Lai saņemtu studenta, skolēna, pensionāra vai bezdarbnieka atlaidi, pirms maksājuma veikšanas jāuzrāda derīga skolēna vai studenta apliecība vai dokuments, kas apliecina pensionāra vai bezdarbnieka statusu.
Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros nodarbības apmeklē divi vai vairāki vienas ģimenes locekļi (piemēram, vīrs un sieva, brālis un māsa), katrs no ģimenes locekļiem saņem ģimenes atlaidi.


ĪPAŠAIS PAVASARA PIEDĀVĀJUMS – TEMATISKIE KURSI

CEĻOTĀJA FRANČU VALODAS ABC – izdzīvošanas minimums Francijā!

Dodoties ceļojumā uz kādu no frankofonajām valstīm, paņemiet līdzi bagāžā minimālo nepieciešamo vārdu un frāžu krājumu!

Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89

 

FONĒTIKA UN IZRUNA A1

Spēles, “mēles mežģi”, nelieli dialogi, žesti, izsauksmes vārdi – viss, kas nepieciešams, lai iejustos franču valodā!

Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 69

 

GRAMATIKA UN IZŅĒMUMI A1-A2-B1-B2

Kursi organizēti dažādu līmeņu grupās, kas paver iespēju pievērst uzmanību katrā līmenī svarīgākajām gramatikas tēmām un izņēmumiem tajos.

Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 69

 

PIE GALDA!

Pievērsīsimies franču gastronomijai, tradīcijām, maltītēm, iepazīsim to formu un saturu, apgūsim un nostiprināsim leksiku.
Programmas pamatā – mācību metode “A table!” Mācību materiāli nav jāiegādājas, skolotājs nodrošina ar izdales materiāliem.

Virtuve (Produkti, darbības ar tiem, virtuves piederumi, atgriešanās pie mājās gatavota ēdiena, receptes, šefpavāri).

Ikdienas maltītes (Maltītes un dienas ritms, brokastu rituāls, maize, ar maizes produktiem saistītā leksika)

Kā atrast labus produktus? (Kas ir labs produkts? Kur francūži iepērkas? Kā runāt par produktiem? Amati, kas saistās ar gastronomiju: no ražošanas līdz pārdošanai!)

Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89

 

MODE: kulta apģērbi un aksesuāri A2-B1

Mācību programma paredz franču valodas apguvi modes kontekstā. Nodarbībās izmantosim mācību metodi “Parlons mode”

Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89

 

APCEĻOJAM FRANCIJU – civilizācijas kurss A2-B1

Gatavojoties vasaras sezonai, iepazīsim dažādus Francijas reģionus. Strādāsim ar video materiāliem, “ienirsim” dažādu pilsētu noskaņās, iepazīsim to vēsturi, kultūru, paplašināsim vārdu krājumu, attīstīsim sekojošas prasmes: lasīšana un sapratne, klausīšanās un sapratne, runāšana.

Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 69

 

FRANCIJAS AKTUALITĀTES – civilizācijas kurss B2

Aktualitātes politikā, literatūrā, kultūrā: kā par tām runāt, kā interpretēt, kā reaģēt? Nodarbībās izmantosim autentiskus materiālus (video, internets, radio), attīstīsim sekojošas prasmes: lasīšana un sapratne, klausīšanās un sapratne, runāšana, rakstīšana.

Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 69