Kursi pavasarī

VISPĀRĒJIE KURSI
Nodarbības 3x nedēļā 120 min darba dienās.
Vidēji intensīvie kursi viena līmeņa apguvei ar mācību metodi „Alter Ego +1″.
Pieteikšanās: no 09.04.2018.
Nodarbības: 07.05.–29.06.2018.
Kurss: 48 h

Maksa:

Pilna maksa par kursu lielajā grupā (10-15 cilvēki): EUR 269
Maksa ar atlaidi par kursu lielajā grupā (10-15 cilvēki): EUR 239**
Maksa par kursu mazajā grupā (5-6 cilvēki): EUR 359

ĪPAŠAIS PAVASARA PIEDĀVĀJUMS – TEMATISKIE KURSI
Nodarbības 2x nedēļā 90 min darba dienās.
Mācību programmas sastādītas, izmantojot autentiskus un tiešsaistes materiālus.
A1 līmenis: Fonētika un izruna
A2 un B1 līmenis: Apceļojam Franciju! (Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Bretagne,
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpe, Limousin…)
B2 līmenis: Francijas aktualitātes
Pieteikšanās: no 09.04.2018.
Nodarbības: 07.05.–29.06.2018.
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 69

** Lai saņemtu studenta, skolēna, pensionāra vai bezdarbnieka atlaidi, pirms maksājuma veikšanas jāuzrāda derīga skolēna vai studenta apliecība vai dokuments, kas apliecina pensionāra vai bezdarbnieka statusu.
Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros nodarbības apmeklē divi vai vairāki vienas ģimenes locekļi (piemēram, vīrs un sieva, brālis un māsa), katrs no ģimenes locekļiem saņem ģimenes atlaidi.