Kursi vasarā

VISPĀRĒJIE KURSI
Nodarbības 4x nedēļā 180 min darba dienās. Iespēja mēneša laikā apgūt vienu līmeni!
Pieteikšanās jūlija kursiem: no 12.06.2018.
Nodarbības jūlijā: 02.–26.07.2018.
Pieteikšanās augusta kursiem: no 10.07.2018.
Nodarbības augustā: 01.–29.08.2018.
Kurss: 48 h

TEMATISKIE KURSI
Nodarbības 2x nedēļā 90 min darba dienās. Vasaras tematiskajos kursos nostiprinām prasmi runāt un rakstīt, gramatiku.
Nodarbības ir organizētas dažādiem līmeņiem rīta un vakara grupās.
Pieteikšanās jūlija kursiem: no 12.06.2018.
Nodarbības jūlijā: 02.–26.07.2018.
Pieteikšanās augusta kursiem: no 10.07.2018.
Nodarbības augustā: 01.–29.08.2018.
Kurss: 48 h