Neintensīvā sesija

Neintensīvās sesijas grupās

Nodarbības 2x nedēļā 120 min darba dienās
vai 1x nedēļā sestdienās 120 min + 120 min

 

Kalendārs

JANVĀRIS-APRĪLIS 2020

Pieteikšanās: no 03.12.2019.
Nodarbības: 13.01.–04.04.2020.

 

APRĪLIS-JŪLIJS 2020

Pieteikšanās: no 24.03.2020.
Nodarbības: 18.04.–20.07.2020.

 

Mācību maksa

Apjoms: 48 h (1 h = 60 min.)
Pilna maksa lielajā grupā (10-14 cilv.): EUR 289
Maksa ar atlaidi: EUR 279 (lojalitāte, skolēns, students, ģimene, pensionārs un bezdarbnieks)*

Maksa ar dubulto atlaidi**: EUR 249

Vispārējā franču valoda pieaugušajiem mini grupā (5-6 cilv.)
Apjoms: 48 h
Pilna maksa: EUR 379

Maksa ar atlaidi: EUR 369 (lojalitāte)

 

Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.
* Lojalitātes atlaide (ja turpina mācības nākamajā sesijā vai kalendārā gada ietvaros) ģimenes atlaide (ja nodarbības apmeklē divi vai vairāki tiešie ģimenes locekļi).
   Skolēna, studenta, bezdarbnieka, pensionāra atlaides saņemšanai jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments, der ieskenēta kopija.
** Divu atlaižu summa.