Radošas nodarbibas pieaugušajiem

FONĒTIKA UN IZRUNA
Kursa mērķis – iepazīt galvenās ar franču valodas fonētikas apguvi saistītās problēmas, atdarināt patskaņu un līdzskaņu izrunu, saprast, kādēļ franču valodā „neraksta tā, kā izrunā”, sasaistīt rakstību ar skaņām, kā arī trenēt franču valodas intonāciju un vārdu saistījuma fonēmas.
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 69

 

MODES PASAULE
Mācību programma paredz franču valodas apguvi modes kontekstā. Nodarbībās izmantosim mācību metodi “Parlons mode”. Ziemas-pavasara tēma: modes tendences.Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89

 

PROFESIONĀLĀ FRANČU VALODA
A1.1 / A1.2
Franču valodas kurss ar profesionālu ievirzi paredzēts tiem, kam franču valoda
nepieciešama darbam, kā arī tiem, kuri gatavojas uzsākt profesionālās gaitas.
Kursa programmā iekļauta sagatavošanās starptautiski atzītu diplomu DFP
un DELF Pro iegūšanai.
Mācību grāmata: Objectif Express 1
Pieteikšanās: no 02.01.2018.
Nodarbības: 20.01.–23.04.2018.
Kursa apjoms: 48 h
Maksa par kursu: EUR 269 (mācību grāmata jāiegādājas atsevišķi)

 

PROFESIONĀLĀ SARAKSTE
Kā pareizi rakstīt elektronisko vēstuli, kā oficiālu vēstuli? Piedāvājam praktiskas
nodarbības, kurās apgūsiet noteikumus, kas nosaka vēstules formu un saturu,
kad rakstām franču valodā.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no A2.2

 

FRANČU DARĪJUMU VALODA
Kurss veidots kā lomu spēle, kuras dalībnieki praksē
iepazīst uzņēmuma ikdienas darbu, secīgi aptverot
galvenos darbības virzienus. Nodarbībās paredzēti
praktiski uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai,
rakstīta teksta sapratnes attīstīšanai, rakstīšanas un
sarunvalodas praksei.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B1.1

 

JURIDISKĀ FRANČU VALODA
Kursa tēma – juridiskā franču valoda Eiropas institūciju kontekstā.
Kursa mērķis – apgūt un nostiprināt leksiku, attīstīt rakstīta teksta sapratni.
Kursa apjoms: 12 h
Maksa par kursu: EUR 89
Fr. val. zināšanu līmenis: sākot no B1.1

 

FRANČU CIVILIZĀCIJA
Kurss ir veltīts dažādiem franču civilizācijas aspektiem, kas ļauj padziļināti iepazīt franču kultūru, valodu, tā mērķis ir vārdu krājuma paplašināšana, rakstīta teksta sapratnes attīstīšana, sarunvalodas prakse.
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 96