Padziļinātie valodas kursi

Jaunumi:

PROFESIONĀLĀ FRANČU VALODA IESĀCĒJIEM/PROFESIONĀLĀ SARAKSTE/JURIDISKĀ FRANČU VALODA/FRANČU VALODA JŪRMALĀ/ŠAMPAŅAS – BURGUNDIJAS VĪNA TŪRE/KULINĀRIJAS ATELJĒ/SESTDIENAS SARUNVALODAS KLUBIŅŠ/TEĀTRA DARBNĪCA PIEAUGUŠAJIEM/RUDENS BRĪVDIENU KLUBIŅŠ BĒRNIEM (Lasiet kursu piedāvājumu!)

 

 

PROFESIONĀLĀ FRANČU VALODA IESĀCĒJIEM

Franču valodas kurss ar profesionālu ievirzi paredzēts tiem, kam franču valoda nepieciešama darbam, kā arī tiem, kuri gatavojas uzsākt profesionālās gaitas. Kursa programmā iekļauta sagatavošanās starptautiski atzītu diplomu DFP un DELF Pro iegūšanai.

Septembris 2018 – Decembris 2018
Janvāris 2018 – Aprīlis 2018
Kurss: 48 h
Maksa: EUR 259
Līmenis: Bez priekšzināšanām

FONĒTIKA UN IZRUNA

Kursa mērķis – iepazīt galvenās ar franču valodas fonētikas apguvi saistītās problēmas, atdarināt patskaņu un līdzskaņu izrunu, saprast, kādēļ franču valodā ”neraksta tā, kā izrunā”, sasaistīt rakstību ar skaņām, trenēt franču valodas intonāciju un vārdu saistījuma fonēmas.

Oktobris – decembris 2017
Februāris – aprīlis 2017
Maijs – jūnijs 2018
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 65
Līmenis: A1

RAKSTĪŠANAS/SARUNVALODAS DARBNĪCAS

Nodarbību mērķis ir attīstīt spēju sazināties franču valodā mutvārdos ikdienas situācijās, pielietot praksē vispārējo kursu nodarbībās apgūto gramatiku, bagātināt vārdu krājumu, īpašu akcentu liekot uz sarunvalodu. Nodarbībās paredzētās aktivitātes: situāciju izspēle, diskusijas un domu apmaiņa par dažādām, katru nedēļu izvēlētām tēmām.

Janvāris 2018
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 65
Līmenis: A1-A2-B1-B2

PROFESIONĀLĀ SARAKSTE

Piedāvājam praktiskas nodarbības, kurās apgūsiet noteikumus, kas nosaka vēstules formu un saturu, rakstot franču valodā.

Oktobris – decembris 2017
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 89
Līmenis: sākot no A2.2

FRANČU DARĪJUMU VALODA

Kurss ir veidots kā lomu spēle, kurā tās dalībnieki praksē iepazīst uzņēmuma ikdienas darbu, secīgi aptverot galvenos darbības virzienus.
Nodarbībās paredzēti praktiski uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai, rakstīta teksta sapratnes attīstīšanai, rakstīšanas un sarunvalodas praksei.

Oktobris – decembris 2017
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 89
Līmenis: sākot no B2.1

JURIDISKĀ FRANČU VALODA

Pirmā cikla tēma – juridiskais konteksts Francijā: tiesību nozares, avoti, jurisdikcijas, institūcijas un procedūras.

Otrais cikls paredzēts 2018. gada februāra – aprīļa sesijā. Tēma – juridiskā franču valoda Eiropas institūciju kontekstā

Oktobris – decembris 2017
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 89
Līmenis: sākot no B2.1

SAGATAVOŠANĀS DELF B2 EKSĀMENAM

Kursa mērķis – sagatavoties DELF B2 līmeņa eksāmenu kārtošanai, strādājot ar tipveida uzdevumiem.
Nodarbībās tiek pievērsta uzmanība visām prasmēm: klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, runāšana.

Oktobris – decembris 2017
Februāris – aprīlis 2018
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 65
Līmenis: B2

FRANČU CIVILIZĀCIJA

Šoreiz pievēršamies astoņām personībām, bez kurām Francijas vēsture un kultūra nebūtu iedomājama: Napoleons, Marija Kirī, Šarls de Golls, Romēns Garī, Seržs Geinsbūrs, Liliana Betankūra, Fransuāza Ardī un… Izabella Ipēra!

 
 
Oktobris – decembris 2017
Kurss: 12 h
Maksa: EUR 89
Līmenis: B2-C1

SESTDIENAS SARUNVALODAS KLUBIŅŠ

Neformāla sarunvalodas nodarbība ar skolotāju francūzi – iespēja pavadīt sestdienas rītu franciskās noskaņās un sarunās kādā no Rīgas centra kafejnīcām. Kurā? Katru reizi citā! Sekojiet līdzi informācijai!

 
 
Septembris – decembris 2017
Maksa par nodarbību: EUR 12
Līmenis: sākot no A2.1

TEĀTRA DARBNĪCA

Apgūstot svešvalodu, aktiermākslas vingrinājumi ļauj pārkāpt runāšanas barjeru, kas klasiskajās nodarbībās nereti šķiet nepārvarama, īpaši valodas apguves sākumposmā. Teātra darbnīcā strādājam ar valodu, ķermeni, dalībnieku zināšanu līmenim atbilstošiem tekstiem franču valodā.

Septembris – decembris 2017
Kurss: 18 h
Maksa: EUR 144
Līmenis: sākot no A1