Tematiskie kursi

CEĻOTĀJA FRANČU VALODAS ABC

Dodoties ceļojumā uz kādu no frankofonajām valstīm, paņemiet līdzi bagāžā minimālo nepieciešamo vārdu un frāžu krājumu! Francijas institūts ir izstrādājis īpašu mācību kursu, kas ļaus spert pirmos soļus franču valodā, plānojot ceļojumu uz kādu no 30 valstīm, kur franču valoda ir valsts valoda.

 

 

FONĒTIKA UN IZRUNA

Kursa mērķis – iepazīt galvenās ar franču valodas fonētikas apguvi saistītās problēmas, atdarināt patskaņu un līdzskaņu izrunu, saprast, kādēļ franču valodā „neraksta tā, kā izrunā”, sasaistīt rakstību ar skaņām, kā arī trenēt franču valodas intonāciju un izrunu.

 

 

LASĪŠANAS KLUBS PIEAUGUŠAJIEM

Vai kāda grāmata ir mainījusi Jūsu dzīvi?
Literārajā simfonijā ir neskaitāmi daudz nošu, katrs var atrast savējo! Lasīšanas klubā piedāvājam iepazīt frankofono literatūru un autorus! Tikšanās reizēs lasīsim, vērtēsim pie sevis un skaļā balsī, „zvejosim pērles”, mācīsimies lasīt „starp rindiņām”. Dalīsimies lasītpriekā Francijas institūta mediatēkā!

 

 

PROFESIONĀLĀ SARAKSTE

Kā pareizi rakstīt elektronisko vēstuli, kā oficiālu vēstuli? Piedāvājam praktiskas
nodarbības, kurās apgūsiet noteikumus, kas nosaka vēstules formu un saturu,
kad rakstām franču valodā.

 

 

FRANČU KINO DIALOGOS

Dialogs ir filmas scenārija atslēgas elements, vienotībā ar attēlu tas iegūst īpašu šarmu, rada intrigu, spriedzi. Ieklausoties un ieskatoties franču filmu dialogos, Jūs iepazīsiet tuvāk ne tikai franču kino, tā žanrus, kulta frāzes un personāžus, bet arī franču valodu, kādu to dzirdam, tās akcentus, dinamiku, leksiku un sintaksi.

 

 

MĀKSLAS ATELJĒ

Nodarbību mērķis – nostiprināt un pilnveidot vispārējā kursā iegūtās pamatzināšanas franču valodā un ar mākslas darbu starpniecību, katru nodarbību veltot noteiktai tēmai, pievēršot uzmanību mākslas darbos attēlotajām vietām, personāžiem, lietām, tēmām, veicot interaktīvus uzdevumus.
Valodas apguve, līdzīgi kā māksla, ir radošs process!

 

 

FRANČU CIVILIZĀCIJA: MĀKSLA UN AMATNIECĪBA FRANCIJĀ

Franču amatniecība ir slavena visā pasaulē, tā apvieno plašu profesiju loku (antīko mēbeļu restaurators, vitrāžists, keramiķis, grāmatu iesējējs, u.c.), profesijas, kurās, ievērojot tradīcijas, joprojām tiek augstu vērtēts roku darbs. Nodarbībās izmantosim autentiskus dokumentus un videomateriālus, kas ļaus atklāt izslavēto franču amatnieku darba noslēpumus, darbnīcas, prasmes un būt lieciniekiem tam, kā dzimst amatniecības šedevri.

 

 

SAGATAVOŠANĀS DELF B2 EKSĀMENAM

Kursa programma paredz darbu ar tipveida uzdevumiem ļauj trenēt visas valodas prasmes: klausīšanos un sapratni, lasīšanu un sapratni, rakstīšanu un runāšanu.