Tematiskie kursi

CEĻOTĀJA FRANČU VALODAS ABC

Dodoties ceļojumā uz kādu no frankofonajām valstīm, paņemiet līdzi bagāžā minimālo nepieciešamo vārdu un frāžu krājumu! Francijas institūts ir izstrādājis īpašu mācību kursu, kas ļaus spert pirmos soļus franču valodā, plānojot ceļojumu uz kādu no 30 valstīm, kur franču valoda ir valsts valoda.

Franču valodas zināšanu līmenis: bez priekšzināšanām

Maksa par 12h kursu: 89 eur

Sesija: 12.02.-01.04.2020. trešdienās plkst. 12.00-13.30

 

 

FONĒTIKA UN IZRUNA

Kursa mērķis – iepazīt galvenās ar franču valodas fonētikas apguvi saistītās problēmas, atdarināt patskaņu un līdzskaņu izrunu, saprast, kādēļ franču valodā „neraksta tā, kā izrunā”, sasaistīt rakstību ar skaņām, kā arī trenēt franču valodas intonāciju un izrunu.

Franču valodas zināšanu līmenis: A1

Maksa par 12h kursu: 89 eur

Datumi, laiki:
11.02.-31.03.2020. otrdienās plkst. 19.30-21.00
vai
14.02.-03.04.2020. piektdienās plkst. 9.00-10.30

 

MĀKSLAS ATELJĒ

Nodarbību mērķis – nostiprināt un pilnveidot vispārējā kursā iegūtās pamatzināšanas franču valodā un ar mākslas darbu starpniecību, katru nodarbību veltot noteiktai tēmai, pievēršot uzmanību mākslas darbos attēlotajām vietām, personāžiem, lietām, tēmām, veicot interaktīvus uzdevumus.
Valodas apguve, līdzīgi kā māksla, ir radošs process!

Franču valodas zināšanu līmenis: A1 vai A2

Maksa par 12h kursu: 96 eur

Datumi, laiki A1 līmenim:
sestdienās plkst. 10.15-11.45
15.02., 29.02., 07.03., 14.03., 28.03., 04.04., 25.04., 09.05.2020.

Datumi, laiki A2 līmenim:
piektdienās plkst. 17.30-19.00
07.02., 14.02., 28.02., 13.03., 27.03., 24.04., 09.05., 16.05.2020.

 

LASĪŠANAS KLUBS PIEAUGUŠAJIEM

Vai kāda grāmata ir mainījusi Jūsu dzīvi?
Literārajā simfonijā ir neskaitāmi daudz nošu, katrs var atrast savējo! Lasīšanas klubā piedāvājam iepazīt frankofono literatūru un autorus! Tikšanās reizēs lasīsim, vērtēsim pie sevis un skaļā balsī, „zvejosim pērles”, mācīsimies lasīt „starp rindiņām”. Dalīsimies lasītpriekā Francijas institūta mediatēkā!

Franču valodas zināšanu līmenis: no A2.3

Maksa par 10h kursu: 90 eur

Sesija: 2020.gada nodarbību datumi tiks precizēti

 

KINO KODS

Esat kino mīlis? Kļūstiet par kino ekspertu! Kino tēmai veltītajās nodarbībās skatāmies un pārrunājam filmu fragmentus, montāžu, kameras kustību, specefektus, ieskatāmies “aizkadrā”, iepazīstam dažādus kino žanrus, papildinām vārdu krājumu, trenējam prasmi klausīties un runāt.

Franču valodas zināšanu līmenis: no B1.1

Maksa par 12h kursu: 96 eur

Datumi, laiki: 13.02.-02.04.2020. ceturtdienās plkst. 19.30-21.00

 

PROFESIONĀLĀ SARAKSTE

Kā pareizi rakstīt elektronisko vēstuli, kā oficiālu vēstuli? Piedāvājam praktiskas
nodarbības, kurās apgūsiet noteikumus, kas nosaka vēstules formu un saturu,
kad rakstām franču valodā.

Franču valodas zināšanu līmenis: no A2.2

Maksa par 12h kursu: 89 eur

Sesija: 2020.gada nodarbību datumi tiks precizēti

 

FRANČU DARĪJUMU VALODA

Kurss veidots kā lomu spēle, kuras dalībnieki iepazīst uzņēmuma ikdienas darbum secīgi aptverot galvenos darbības virzienus. Nodarbībās paredzēti praktiski uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai, rakstīta teksta sapratnes attīstīšanai, rakstīšanas un sarunvalodas praksei.

Franču valodas zināšanu līmenis: no B1.1

Maksa par 12h kursu: 89 eur

Datumi, laiki: 10.02.-30.03.2020. pirmdienās plkst. 19.30-21.00

 

GATAVOŠANĀS STUDIJĀM FRANCIJĀ

Kurss ļauj rast atbildes uz jautājumiem, ar kuriem saskaras studenti pirms došanās studēt uz Franciju, studiju laikā, kā arī trenēt iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgai studiju norisei: prasme klausīties, saprast lekcijās lasīto, gatavošanās eksāmeniem.

Franču valodas zināšanu līmenis: no B1

Maksa par 24h kursu: 192 eur

Datumi, laiki: 11.02.-28.04.2020. otrdienās plkst. 19.00-21.00

 

GATAVOŠANĀS DELF B2 / DALF C1 EKSĀMENAM

Kursa programma paredz darbu ar tipveida uzdevumiem, ļauj trenēt visas valodas prasmes: klausīšanos un sapratni, lasīšanu un sapratni, rakstīšanu un runāšanu.

Franču valodas zināšanu līmenis: B2 vai C1

Maksa par 12h kursu: 89 eur

Datumi, laiki DELF B2: 10.02.-30.03.2020. pirmdienās plkst. 19.30-21.00

Datumi, laiki DALF C1: 13.02.-02.04.2020. ceturtdienās plkst. 19.30-21.00

 

Eksāmenu sesija paredzēta 08.-09.04.2020.

Maksa par DELF B2 eksāmenu: 93 eur (apmeklējot sagatavošanas kursu – 76 eur)

Maksa par DALF C1 eksāmenu: 107 eur (apmeklējot sagatavošanas kursu – 85 eur)

 

FRANČU CIVILIZĀCIJA

Franču civilizācijas kursos iepazīstam dažādus frankofonās kultūras aspektus, nodarbībās paredzēti arī praktiski uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanai, rakstīta teksta sapratnes attīstīšanai un sarunvalodas praksei.

Lai atzīmētu Starptautiskās frankofonijas organizācijas 50 gadu pastāvēšanu, aicinām muzikālā ceļojumā uz frankofonijas valstīm. Astoņās nodarbībās pabūsim piecos kontinentos, vairākās valstīs, iepazīsim tur lietotus vārdus un izteicienus, dziesmas, kas atspoguļo kaut ko valstij īpaši raksturīgu, tradīcijas, dziedātājus no Kanādas, Magribas, Beļģijas, Šveices, Antiļu salām, Āfrikas…

 

Franču valodas zināšanu līmenis: B2/C1

Maksa par 12h kursu: 96 eur

Datumi, laiki: 12.02.-01.04.2020. trešdienās plkst. 19.30-21.00