Tarifi

Maksa par franču valodas kursiem

 • Neintensīvie, vidēji intensīvie, intensīvie kursi pieaugušajiem grupā

Vispārējā franču valoda pieaugušajiem (10-15 cilv.)
Apjoms: 48 h (1 h = 60 min.)
Pilna maksa:
EUR 279
Maksa ar atlaidi:
EUR 245 skolēniem, studentiem, ģimenēm, pensionāriem un bezdarbniekiem*

Vispārējā franču valoda pieaugušajiem mini grupā (5-6 cilv.)
Apjoms: 48 h
Mak
sa: EUR 369

Padziļinātie valodas kursi pieaugušajiem
Apjoms: 6 h
Maksa: EUR 48

Apjoms: 9 h
Maksa
: EUR 59

Apjoms: 12 h
Maksa: EUR 69 vai EUR 89 vai EUR 96

Vīna kultūra – nodarbību cikls
Nodarbība: 2 h
Maksa: EUR 25 (iekļautas uzkodas)

 

 • Neintensīvie kursi bērniem un pusaudžiem grupā

Kursi bērniem
Apjoms: 32 h
Pilna maksa:
EUR 175
Maksa ar atlaidi:
EUR 155
, ģimenēm*

Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2018. gada vasaras kursus: EUR 145

Kursi pusaudžiem
Apjoms: 39 h
Pilna maksa:
EUR 205
Maksa ar atlaidi:
EUR 185, ģimenēm*

Maksa tiem, kuri apmeklējuši 2018. gada vasaras kursus: EUR 175

 • Radošās nodarbības bērniem

Teātra darbnīca
Apjoms: 18 h
Maksa: EUR 144

Mākslas ateljē
Apjoms: 12 h
Maksa: EUR 96


Individuālās nodarbības un nodarbības nelielās grupās

 • Individuālās nodarbības Francijas institūta telpās
  Vispārējais kurss: EUR 33 par 60 min. nodarbību
  Specializētais kurss: EUR 36 par 60 min. nodarbību
 • Individuālās nodarbības ārpus Francijas institūta telpām
  Vispārējais kurss: EUR 36 par 60 min. nodarbību
  Specializētais kurss: EUR 39 par 60 min. nodarbību
Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.
* Studenta, skolēna, pensionāra, bezdarbnieka atlaide: lai saņemtu atlaidi, pirms maksājuma veikšanas jāuzrāda derīga skolēna vai studenta apliecība vai dokuments, kas apliecina pensionāra vai bezdarbnieka statusu.
Ģimenes atlaide: ja vienas mācību sesijas ietvaros kursu nodarbības apmeklē divi vai vairāki vienas ģimenes locekļi (piem., vīrs un sieva, brālis un māsa u.tml.), tad katrs no ģimenes locekļiem saņem ģimenes atlaidi.

Maksa par franču valodas eksāmeniem

Atlaide Francijas institūta studentiem un sadarbības partneriem – 10%

Reģistrējoties eksāmenam kursu sesijas sākumā, atlaide eksāmenam – 20% !

 

Franču valodas zināšanu līmeni apliecinoši diplomi

 • DELF Prim A1.1
  EUR 57
 • DELF Tout public, Junior, Prim, Pro A1
  EUR 57
 • DELF Tout public, Junior, Prim, Pro A2
  EUR 64
 • DELF Tout public, Junior, Pro B1
  EUR 78
 • DELF Tout public, Junior, Pro B2
  EUR 93

Padziļinātas valodas apguves līmeni apliecinoši diplomi

 • DALF C1
  EUR 107
 • DALF C2
  EUR 121

Franču valodas profesionāliem nolūkiem diploms

Informācija par tarifiem: agnese.kasparova@institut-francais.lv